Fara Vrbatův Kostelec

Úvodní strana

Bohoslužby

Život farnosti

Fotogalerie

Odkazy

Kontakt

Bohoslužby

Nedělní bohoslužba je ve Vrbatově Kostelci obvykle v 11.00 hod.
Podrobný pořad bohoslužeb najdete na www.chrast.farnost.cz

Kostel Vrbatův kostelec

Mše svaté ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Podskalí:
Všechny květnové pondělky od 18 hodin - tradiční mariánské poutě
Pouť ke sv. Janu Křtiteli bývá v neděli na konci června od 9.30
Pouť k Panně Marii Královně bývá 22. srpna
Pro skupiny poutníků se lze na mimořádném termínu bohoslužby domluvit s duchovním správcem.

Kostel Podskalí
© Libor Pešek